Hem


Partiledarkandidat


Jag har valt att kandidera till Socialdemokraternas partiledarpost.


Jag har sedan augusti förra året fått mycket uppmärksamhet på både internet och sociala medier för olika projekt jag har ägnat mig åt. Reaktionerna har varit blandande. Projekten har varit dels humoristiska dels har det varit en studie. 


Anledning att jag har gett mig på politiken är för att jag är väldigt politiskt intresserad och har varit det sedan tonåren. Redan som 16 år ville jag gå med ett politiskt parti och självklart var det Socialdemokraterna. Socialdemokraterna för att vi värnar om jämlikhet, solidaritet och allas lika värde. Att de starka i samhället skall få bära mer och att de allra svagaste skall få stöd. Tillsammans skapar vi ett gott samhälle för alla. Välfärden är nödvändig i ett samhälle och varje medborgare skall erbjudas viktiga förnödenheter för att klara sig.


Samhället är under förändring och har stött på allvarliga påfrestningar. Brottsligheten skinnar i väg och allt fler tonåringar och ungdomar söker sig till kriminella gäng dels på grund av utanförskap, dels för att få det bättre ställt ekonomiskt på ett enkelt sätt.


Samhället har resurser men dessa måste läggas om och vara inriktade på rätt område. Vi måste återfå tryggheten så fort som möjligt. Det är mycket som står på spel och det är viktigt att agera rätt och kraftfullt.


Integrationen är en fråga som spelar roll i många avseenden. För att minska splitringen så är det viktigt att frågan tas på större allvar och driva en politik som siktar rätt.


Klimatet är vår tids mest utmanande fråga som är såväl Sveriges ansvar som omvärldens. Utrikes politiken skall inte bara handla om att främja fred utan större vikt måste läggas för att minska den globala uppvärmningen.


Det råder spända förhållanden mellan olika länder och många väpnade konflikter har eskalerat. Sverige är en del av världssamfundet och de väpnade konflikterna påverkar oss här. Vi påverkas på olika sätt både ekonomiskt och framför allt genom att flykting tillströmmarna ökar.


Asylpolitiken som har varit en mycket kontroversiell fråga senaste åren, som har varit en av den största anledningen till att högerextrema partier växer, behöver läggas om.


Avslutningsvis vill jag påpeka att jag kommer göra mitt yttersta för partiet och vara en moralisk representant. Jag har mycket erfarenhet av verkligeheten i samhället och har en idé om hur man kan lösa samt hantera det mesta.